Posiadamy suszarnie komorowe o przestrzeni suszenia 100 m3 i 35 m3.

Wykonujemy usługi suszenia drewna iglastego oraz liściastego.

Jako jednostka mająca świadectwo IPPC realizujemy również usługi obróbki termicznej wyrobów drewnianych spełniające wymagania fitosanitarne wg normy ISPM No.15:2009,
na potwierdzenie czego wydajemy stosowny certyfikat.