Jesteśmy zakładem produkcyjnym spełniającym wymagania fitosanitarne wg normy ISPM No.15:2009.

Umożliwia nam to oznaczenie wyrobów drewnianych poddanych obróbce termicznej numerem PL 24-704 HT na podstawie świadectwa Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu.

Co oznacza, że posiadane przez nas urządzenia oraz stosowane procesy umożliwiają wykonanie obróbki termicznej w taki sposób, że wewnątrz drewna osiągnięta zostanie temperatura co najmniej 56°C przez co najmniej 30 minut, jest to równoznaczne z fitosanitarnym zabiegiem termicznym i upoważnia nas do oznaczenia wyrobów znakiem HT.